Alanya Real Estate
Construction & Investment

Köpeprocessen vid köp av bostad i Turkiet

Processen med att köpa egendom för utlänningar i Turkiet är relativt enkel men det är dock en del saker som är viktiga att känna till. Memoshome hjälper dig genom hela köpeprocessen.

När du har bestämt dig för att köpa en lägenhet kommer det först upprättas ett kontrakt. Vi kontrollerar  innan att lägenheten inte är pantsatt och att det inte föreligger några lån på den. Kontraktet innehåller alla nödvändiga upplysningar om mäklaren, säljaren, köparen, egendomen och betalningen. Vid signering av kontraktet betalas en deposition, slutbetalningen sker i samband med överlåtelse av lagfarten.

En deposition betalas vid kontraktskrivning och slutbetalningen sker i samband med överlåtelse av lagfarten. När depositionen är betald hjälper vi dig med de diverse ansökningar som behövs för att motta lagfarten på lägenheten.

För att kunna fullfölja processen och ansöka om TAPU ( lagfarten ) i ditt namn ordnar vi tillsammans med dig följande dokument:

Turkiskt skattenummer: Ett ID-nummer som fås gratis på det lokala skattekontoret. Att ordna detta tar endast ca 10- 15 minuter. Erhållande av turkiskt skattenummer kräver din personliga närvaro och uppvisandet av pass i original.

Passfoton ( 4 st ): 2 st behövs till TAPU och 2 st till upprättande av fullmakt hos Notarius Publicus.

Fullmakt: En fullmakt är ett offentligt dokument som upprättas hos Notarius Publicus och som ger oss rätten till att fullföra alla nödvändiga åtaganden gällande TAPU samt  övriga kontakter som behövs med de turkiska myndigheterna. De flesta av våra klienter väljer att ge en fullmakt till oss då de inte har möjlighet att vara på plats i Turkiet under hela köpeprocessens gång. Fullmakten ger oss också rätten att ordna med registrering av ström och vatten för din bostad. En certificerad översättare översätter muntligt texten i fullmakten till ditt språk hos Notarius Publicus.

 

 

 

 

 

 

 

Skicka ett meddelande

Fyll i koden
Kontakta oss nu via WhatsApp! Kontakta oss nu via WhatsApp!
Kontakta oss nu via WhatsApp!