Alanya Emlak
Inşaat & Yatırım

Tapu (Tapu Sicil) - Sahiplik ve sicil bilgileri gösteren belgedir.

TAPU, edinilen mülkiyet hakkını teyit eden bir belgedir. 

Tapu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce verilen arsa ve bağımsız bölümün tapu sicil kütüğündeki adres, konum, sahiplik ve sicil bilgileri gösteren belgedir.

Türkiye'de, satın alınan gayrimenkul için evrak işlemesini gerçekleştiren ve kontrol eden tek resmi devlet organı Kadastro ve Tapu Ofisi'dir. Bir organizasyonun yasallığı ve şeffaflığı konusunda devlet garantörü bu kurumdur.

Sözleşmenin imzalanması ve emlak işlemeye başlaması için gerekli tüm prosedürlerin yerine getirilmesinden sonra, ajans, müşteriden bir vekaletname alarak evraklarını Tapu ve Kadastro Ofisi'ne (https: // www. Tkgm.gov.tr/tr) ileterek başvurularda bulunulabilir.

Yabancı vatandaşlar için ilgili denetim kuruluşlarından gelen olumlu sonuçların gelmesi ve ilgili vergi ve harçların ödenmesinden sonra, alıcı, mülke tapuyu kaydeden bir belge alır ve bu belge yeni sahibine devrin gerçekleştirildiğini gösterir.

TAPU, unvan, satın alma ve satış sözleşmesinin ardından mahkemede kimsenin itiraz etmeyeceği zamanaşımı ve mutlak mülkiyet hakkı tesisini ifade eder. Bir veya daha fazla kişi veya tüzel kişi emlak sahipleri olabilir.

Tapu'da ne tür veriler belirtilmiştir?

1-Eyalet

2-Şehir

3-Bölge

4-Yerleşim

5-Cadde

6-Yerellik

7-Geliştirme payı sayısı

8-Gayrimenkul türü 

9-Gelişimin toplam alanı

10-Sınırlar

11-Sahiplik türü

12-Kadastro değeri

13- Gayrımenkulun amacı 

14-çeşitli mülk sahipleriyle arazide gayrimenkul payı

15-Blok

16-Kat

17-Apartman sayısı

18- Eski sahibinin ve şahsın taşınmasının sebebi 

19- Emlak sahibi

20- Tapu devri tarihi (tapu tescili)

21- Kadastro kaydındaki sayı

22-Tapu Dairesi Başkanı veya kendi adına imzalama yetkisi olan bir kişinin imzası.

   

 

* İlk daireyi kayıtlarken kural olarak ARSA (araziyi ifade eder) belirtilir, diğer bir deyişle aşağıda belirtilen daireye tahsis edilen arsa arsındaki payı kaydederler. Daire, evin devreye sokulmasından birkaç yıl sonra satın alınırsa, MESKEN (düz) orada yazılabilir. Ticari gayrimenkul söz konusu olduğunda DUKKAN'ın orada yazılması da mümkündür.
** KAT MULKIYETI, gayrimenkulün konut stoğuna tam olarak transfer edildiği anlamına gelir.
KAT IRTIFAKI, bir inşaat izin belgesine dayanarak, şantiye için tapu'nun bir apartman başına tapuya bölünmesi anlamına gelir.
DEVRE MULK, sahibinin gerçek eşyayı bir yılda kısa bir süre (bir tür devre mülk) kullanma hakkını elde ettiği anlamına gelir.
*** Tapu devrinin bir nedeni şunlar olabilir : satış (ipotek dahil), miras, hediye ve diğerleri. Evde / komplekste yabancı varlıklar varsa yabancı bir vatandaş için tapu ile işlemlerin kayıt altına alınması ve tamamlanması, Tapu Ofisi'nin iş yüküne bağlı olarak 1-3 gün sürer. 

Firmamızın yetkili çalışanları, tüm sorularınıza cevap verip,  evraklarla ilgili size yardımcı olacaktır.

Tapu (Tapu Sicil)  - Sahiplik ve sicil bilgileri gösteren belgedir.
Tapu (Tapu Sicil)  - Sahiplik ve sicil bilgileri gösteren belgedir.

İletişim Formu

Güvenlik Kodu

Şimdi WhatsApp üzerinden bize ulaşın! Şimdi WhatsApp üzerinden bize ulaşın!
Şimdi WhatsApp üzerinden bize ulaşın!